Välkommen till Affektum

Vi är Affektum, en mottagning i centrala Göteborg för affektiv psykoterapi.


Affektiv psykoterapi är vetenskapligt belagda terapimetoder med fokus på dina känslor.


Genom att identifiera hur du håller tillbaka dig själv eller försummar dig själv, och hjälpa dig att bryta dessa mönster kan du komma i bättre kontakt med och förståelse för dig själv och dina känslor.


Genom den upplevelsen kan du hitta ut ur oro, ångest, depression, relationssvårigheter, lågt självförtroende, stress, kriser och liknande problem som får dig att söka psykoterapi.


Vi tre som arbetar på Affektum är legitimerad vårdpersonal och vi arbetar med affektfobiterapi (APT), emotionsfokuserad terapi (EFT) och intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP).

Stella Kolberg

leg psykoterapeut


Mitt namn är Stella Kolberg och jag arbetar med affektfokuserad psykodynamisk terapi.


Det som är viktigt för mig är att anpassa terapin till dig och de behov som just du har.


Du kanske går igenom en livskris, bär på en känsla av meningslöshet, ångest eller oro. Kanske ditt liv håller på att förändras och du känner dig osäker på vem du är. Det kan vara stress på jobbet/utbildningen, svårigheter i relationer. Eller så finns din anledning längre tillbaka i tiden.


Vad du än kommer med så hittar vi tillsammans ett sätt att arbeta med det som är meningsfullt för dig.


Jag har mångårig erfarenhet av psykoterapi samt övrigt behandlingsarbete. Som psykoterapeut arbetar jag med individuell terapi och parterapi.

www.stellakolberg.se

Malene Kroon

leg psykolog


Mitt namn är Malene Kroon och jag är legitimerad psykolog som erbjuder individuell psykoterapi och parterapi.


Jag jobbar främst utifrån metoden ISTDP som är en psykodynamisk affektfokuserad metod.

I terapi varierar fokus ofta mellan här och nu, till tidigare erfarenheter. Vi fokuserar på det som är aktuellt för dig och försöker tillsammans få ökad förståelse för det du vill ha hjälp med eller upplever som problem. Vi hjälps åt att få syn på mönster eller saker du kanske inte tänkt på tidigare. Ett sätt att få bättre förståelse är ofta genom att uppmärksamma kroppsliga reaktioner och känslor.


Jag försöker anpassa mitt arbete efter varje person jag träffar för att hjälpa dig med det du söker för. Jag är van att arbeta med ångest, nedstämdhet, trauma, relationella problem, svårigheter att hantera känslor, svårigheter att veta vad en vill eller avstängdhet. Jag har även mött många som varit utsatta för våld eller övergrepp. Frågor kring sexualitet och HBTQIA+ har alltid legat mig varmt om hjärtat.


Utöver privat verksamhet har jag arbetat flera år inom offentlig vård i vuxenpsykiatri och på ungdomsmottagning.


Välkommen att läsa mer på min hemsida eller ta kontakt för frågor eller tidsbokning.

www.psykologkroon.se

Arvid A Cederholm

leg psykolog


Jag arbetar med fyra metoder:

  • Affekfokuserad terapi med fokus på självkänsla, emotioner, relationer och ångestreglering (ISTDP)
  • Behandling av övertänkande och ångestsyndrom, såsom panikångest, generaliserat ångestsyndrom, socialfobi, hälsoångest, etc (MCT)
  • Behandling av trauma (EMDR)
  • Feedback-informerad terapi (FIT), vilket inte är en terapimetod utan ett strukturerat sätt att samla feedback och anpassa terapimetoden efter dina behov som klient.


Jag var tidig med att arbeta med ISTDP i Sverige, och det har influerat min personliga stil till att vara direkt, aktiv, och varm. Jag får ofta feedback från patienter att "du lät mig inte snacka bort terapin, som jag gjort med tidigare psykologer"


Jag har erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin och primärvården, och är vidareutbildad i HBTQ-kompetens.

www.psykologcederholm.se

Kontakta oss idag för hjälp

För patientsäkerhetens skull, skriv aldrig personliga uppgifter på mail eller SMS, ta det över telefon istället

Stella

0767 16 43 92

psykoterapi@stellakolberg.se

www.stellakolberg.se


Malene

0762 46 43 27

kontakt@psykologkroon.se

www.psykologkroon.se


Arvid

072 172 28 30

kontakt@psykologcederholm.se

www.psykologcederholm.se


Kontakta oss alla tre
kontakt@affektum.se

eller använd formuläret nedan